Aangepaste woningen

Door

Vrijheid en gewoon wonen met een fysieke beperking of handicap. Fokus maakt het mogelijk. Wij verlenen assistentie bij algemene dagelijkse levensverrichtingen, zoals aan- en uitkleden, toiletgang en eenvoudige verpleegtechnische handelingen.
De cliënt bepaalt wanneer, waarbij en hoe. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Zo houdt hij zelf de regie over zijn leven!

In Nijmegen zijn de volgende projecten:

 

Wat
  • Wonen
    • Wonen met zorg of begeleiding
Waar
  • Oost
  • Zuid
Waar
Wie
Mensen met een lichamelijke beperking
Leeftijd
Volwassenen
Verwijzing
Met verwijzing