Aangepaste woningen

Door

Vrijheid en gewoon leven met een fysieke beperking. Fokus maakt het mogelijk. Een Fokuscliënt woont in een aangepaste, gelijkvloerse woning. De Fokuswoningen liggen verspreid in een woonwijk of appartementengebouw en zijn van buiten niet als Fokuswoning herkenbaar. De woning wordt gehuurd van een woningcorporatie en Fokus verleent ADL-assistentie op afroep en aanwijzing.

Fokus verleent assistentie bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL), 24 uur per dag, 7 dagen per week, op afroep van de cliënt. De cliënt bepaalt wat er moet gebeuren, wanneer en hoe. Dat is het bijzondere van Fokus: de cliënt heeft zelf de regie in handen.

In Nijmegen zijn de volgende projecten:

Wat
  • Wonen
    • Wonen met zorg of begeleiding
Waar
  • Oost
  • Zuid
Waar
Wie
Mensen met een lichamelijke beperking
Leeftijd
Volwassenen
Kosten
Eigen bijdrage
Verwijzing
Met verwijzing