Aaron, beschermd wonen voor ouderen

Aaron is een woon-zorgcomplex met 91 appartementen voor vitale ouderen (60-plussers), ouderen met een zorg- en ondersteuningsvraag én jongvolwassenen met een beperking. Er zijn een bushalte en een supermarkt in de buurt.

In Aaron zijn 36 appartementen bestemd voor een deel van de bewoners van Boszicht/Bosrijk. Aaron beschermd wonen is kleinschalig. Vier verdiepingen met elk negen bewoners. Op drie van de vier etages wonen mensen met dementie. Op de andere etage wonen mensen die te maken hebben met lichamelijke achteruitgang. In Aaron krijgt u een tweekamer appartement met een keukenblok en badkamer (ongeveer 45 m2). U richt het in met uw eigen meubels en persoonlijke spullen.

Op uw etage werkt een vast team van woonbegeleiders. Dag en nacht. De woonbegeleider helpt bijvoorbeeld met wassen, aankleden of eten als dat niet meer zo goed lukt. En zorgt voor gezamenlijke activiteiten, zoals de krant lezen of spelletjes spelen. Heeft u behoefte aan een praatje, samen eten of iets doen met een ander? Dan kan dat prima in een van de gezamenlijke ruimtes die elke etage heeft.

Verwijzing

Voor een woning in Aaron is een zorgindicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) nodig. Deze vraagt u aan bij Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Wat
  • Wonen
    • Gelijkvloerse woning
    • Rolstoelgeschikte woning
    • Wonen met zorg of begeleiding
Waar
  • Noord
Waar
Wie
Mensen met een vorm van dementie
Mensen met een lichamelijke beperking
Leeftijd
Senioren
Kosten
Eigen bijdrage
Verwijzing
Met verwijzing
Wijk

Hof van Holland, Lent

Adres

Theo Dobbestraat 114
6663 RJ Nijmegen

Naam

Natascha Donker

Telefoonnr

Andere activiteiten van deze organisatie(s)