Aaron, wonen met zorg

In Aaron zijn 36 appartementen bestemd voor een deel van de bewoners van Boszicht/Bosrijk. Aaron beschermd wonen is kleinschalig. Vier verdiepingen met elk negen bewoners. Op drie van de vier etages wonen mensen met dementie. Op de andere etage wonen mensen die te maken hebben met lichamelijke achteruitgang. 

In Aaron krijgt u een tweekamer appartement met een keukenblok en badkamer (ongeveer 45 m2). U richt het in met uw eigen meubels en persoonlijke spullen. Zo voelt u zich snel op uw gemak. Bezoek kunt u net als thuis op elk moment ontvangen.

Verwijzing

Voor een woning in Aaron is een zorgindicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) nodig. Deze vraagt u aan bij Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Wat
  • Wonen
    • Wonen met zorg of begeleiding
Waar
  • Noord
Waar
Wie
Mensen met een lichamelijke beperking
Leeftijd
Senioren
Kosten
Eigen bijdrage
Verwijzing
Met verwijzing
Wijk

Hof van Holland

Adres

Theo Dobbestraat 114
6663 RJ Nijmegen

Naam

Natascha Donker

Telefoonnr

Andere activiteiten van deze organisatie(s)