Adviescommissie JMG

Een gemeentelijke adviescommissie die het Nijmeegse college van burgemeester en wethouders adviseert over het beleid dat ze voorstelt op drie terreinen: jeugd, maatschappelijke opvang en gehandicapten. Adviseren betekent: een brief schrijven aan het college met aanbevelingen over een bepaald beleidsonderwerp. U kunt de vergaderingen bijwonen door het sturen van een e-mail naar de secretaris.

Wat
 • Maatschappelijke hulp
  • Belangenbehartiging
Waar
 • Centrum
 • Dukenburg
 • Lindenholt
 • Midden
 • Nieuw-West
 • Noord
 • Oost
 • Oud-West
 • Zuid
Waar
Stadsbreed
Wie
Mensen met een lichamelijke beperking
Mensen met een psychische aandoening
(Licht) verstandelijke beperking (LVB)
Mensen zonder vaste verblijfplaats
Adres

Korte Nieuwstraat 6
6511 PP Nijmegen

Telefoonnr

Andere activiteiten van deze organisatie