Arts voor Verstandelijk Gehandicapten

De AVG geeft medisch advies aan mensen met verstandelijke beperkingen, om zo hun kwaliteit van hun leven te verbeteren. De AVG-praktijk ondersteunt de huisarts bij goede medische zorg en begeleiding aan patiënten. Dat gebeurt door advies, onderwijs en onderzoek, maar ook door consultatie en casusbesprekingen. 

Het spreekuur van de AVG-praktijk is laagdrempelig toegankelijk voor alle mensen met verstandelijke beperkingen in de regio. De eigen huisarts schrijft een verwijzing, waarna een afspraak gemaakt wordt. 

De AVG is geen vervanging van de eigen huisarts, maar heeft een aanvullende en consulterende rol. De patiënt blijft bij de eigen huisarts.

Wat
 • Maatschappelijke hulp
  • Belangenbehartiging
Waar
 • Centrum
 • Dukenburg
 • Lindenholt
 • Midden
 • Nieuw-West
 • Noord
 • Oost
 • Oud-West
 • Zuid
Waar
Stadsbreed
Wie
(Licht) verstandelijke beperking (LVB)
Leeftijd
Volwassenen
Verwijzing
Met verwijzing
Adres

Gerard van Swietenlaan 3
6525 GB Nijmegen

Telefoonnr