Asielzoekerscentrum Nijmegen

COA staat voor Centraal Orgaan opvang asielzoekers. Wij zijn verantwoordelijk voor de opvang van asielzoekers en begeleiden hen naar een toekomst in Nederland of het land van herkomst. Opvang is wettelijk geregeld tot de asielzoeker een verblijfsvergunning krijgt. En als hij geen vergunning krijgt: gedurende de tijd die hij heeft om het land te verlaten.

We werken bij de opvang nauw samen met de andere organisaties binnen de vreemdelingenketen zoals:

Alle partners hebben hun eigen taken en verantwoordelijkheden.

Wat
 • Wonen
  • Tijdelijke opvang
Waar
 • Centrum
 • Dukenburg
 • Lindenholt
 • Midden
 • Nieuw-West
 • Noord
 • Oost
 • Oud-West
 • Zuid
Waar
Stadsbreed
Wie
Mensen met een migratieachtergrond
Adres

Dommer van Poldersveldtweg 112
6523 DC Nijmegen

Telefoonnr