Belangenbehartiging bij sociale zekerheid

De medewerkers en vrijwilligers van stichting belangenbehartigers/kenniscentrum sociale zekerheid Nijmegen (kortweg: Stichting BWN) staan voor u klaar om u te helpen bij verschillende (juridische) zaken op het gebied van sociale zekerheid. We kunnen u bijvoorbeeld helpen bij het maken van bezwaar of het uitleggen van wet- en regelgeving. Verder kunnen wij u doorverwijzen naar organisaties die u behulpzaam kunnen zij op gebieden waar Stichting BWN niet in gespecialiseerd is.

BWN kan helpen bij de volgende onderwerpen: WIA, Wajong, Wmo, participatiewet, WAO, Wlz, AWBZ, IRO, Ziektewet en Werk en Uitkering. Aan de geboden hulp zijn kosten verbonden. Kijk hiervoor op de site.

Wat
 • Maatschappelijke hulp
  • Belangenbehartiging
 • Werk en inkomen
  • Juridische ondersteuning
  • Uitkeringen
Waar
 • Centrum
 • Dukenburg
 • Lindenholt
 • Midden
 • Nieuw-West
 • Noord
 • Oost
 • Oud-West
 • Zuid
Wie
Mensen met een lichamelijke beperking
Mensen met een psychische aandoening
Mensen met een verstandelijke beperking
Door
Beroepskrachten, docenten of trainers
Vrijwilligers of wijkbewoners
Leeftijd
Volwassenen
Organisatie
BWN
Adres

St. Jorisstraat 72
6511 TD Nijmegen

Telefoonnr