Beschermingsbewind, mentorschap en curatele

Beschermingsbewind is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand of problematische schulden/verkwisting tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen. Een bewindvoerder wordt altijd benoemd door de kantonrechter.

Wanneer u bij Quadrans onder bewind wordt gesteld zal Quadrans alle instanties waarvan u inkomen ontvangt of aan wie u moet betalen een brief schrijven en op de hoogte stellen van de onderbewindstelling. Daarbij zal ook gevraagd worden brieven en nota’s voortaan naar Quadrans te sturen. Quadrans zal er voor zorgdragen dat al uw inkomsten op de voor u geopende beheerrekening zullen worden gestort en dat uw vaste lasten en nota’s worden betaald. Afhankelijk van uw situatie wordt de hoogte van het weekgeld vastgesteld. Dit bedrag zal wekelijks, op een vaste dag, naar uw eigen rekening worden overgemaakt. Daarmee kunt u de wekelijkse boodschappen doen.

Wat
 • Inkomen en schuld
  • Budgetbeheer, bewind of mentorschap
Waar
 • Centrum
 • Dukenburg
 • Lindenholt
 • Midden
 • Nieuw-West
 • Noord
 • Oost
 • Oud-West
 • Zuid
Waar
Stadsbreed
Wie
Mensen met een (licht) verstandelijke beperking
Mensen met een vorm van dementie
Mensen met een lichamelijke beperking
Leeftijd
Volwassenen
Kosten
Staan op de website vermeld
Verwijzing
Zonder verwijzing