Brede school Het Kleurrijk

Een Brede school is een netwerk van voorzieningen voor kinderen en het gezin in de buurt, met de school als middelpunt. Een Brede school werkt samen met diverse organisaties. De instellingen die onderdeel zijn van Brede school het Kleurrijk zijn:

  • KION (VSO, TSO, Petergroep)
  • Bindkracht10
  • 't Hert

Op het Kleurrijk streven wij ernaar om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de ontwikkelbehoeften van alle kinderen. Niet enkel op cognitief gebied, maar zeker ook op sociaal en creatief vlak. Wij willen kinderen stevig voorbereiden op hun plekje in de maatschappij. Om dit te kunnen doen zijn en blijven wij zelf als school steeds in beweging. We kijken kritisch naar de manier waarop kinderen nu en in de toekomst leren en bepalen van daaruit hoe wij ons handelen af kunnen stemmen op wat zij nodig hebben. Dat is belangrijk; wij gaan om met het grootste goed dat ouders hebben, namelijk hun kinderen. Daarmee willen wij heel zorgvuldig omgaan.

Wat
  • Vrije tijd
    • Spel en denksport
  • Opgroeien en opvoeden
    • Brede scholen
Waar
  • Midden
Wie
Opvoeders
Door
Beroepskrachten
Leeftijd
Kinderen
Adres

Thijmstraat 40 C
6531 CS Nijmegen

Telefoonnr