Brede school De Klumpert

De Brede School Hatert is een netwerk van voorzieningen voor kinderen en het gezin in de buurt, met school als middelpunt. De Brede School werkt samen met diverse organisaties. Samen richten ze zich op het vergroten van de ontwikkelingskansen van kinderen en volwassenen. De Brede School Hatert heeft een profiel. Dat profiel bestaat uit drie pijlers:
• Taal
• Gezondheid
• Beweging

De Brede School Hatert biedt de kinderen van school en alle andere kinderen uit de wijk en de opvoeders een breed ontwikkelarrangement aan. Binnen dat ontwikkelarrangement is er samenhangend aanbod van lessen op school, voor- en naschoolse opvang en vrijetijdsbesteding. Van dit aanbod maken kinderen en opvoeders naar eigen keuze gebruik. Het aanbod is bedoeld voor kinderen van 0 tot 13 jaar, tussen 8.00 en 17.00 uur. Binnen de Brede School hanteren alle medewerkers dezelfde pedagogische regels en werkhouding. Gegevens worden tussen de Brede School partners uitgewisseld zodat kinderen overal dezelfde opbouwende en professionele behandeling kunnen verwachten. Dit doen ze middels gezamenlijke thema's. Deze gezamenlijke thema's zijn afgestemd op de leerdoelen van school.

Partners Brede Schooljaar
Meerdere instellingen zijn betrokken bij Brede School Hatert. De kernpartners zijn basisschool De Vossenburcht, basisschool De Klumpert, Bindkracht10, Kinop, De kindertuin en SOOS.
Deze kernpartners vormen samen het beleid van de Brede School Hatert.

Wat
  • Vrije tijd
    • Spel en denksport
  • Opgroeien en opvoeden
    • Brede scholen
Waar
  • Zuid
Wie
Opvoeders
Door
Beroepskrachten
Leeftijd
Kinderen
Adres

Zijpendaalstraat 1
6535 PS Nijmegen

Telefoonnr