Brede school De Lindenhoeve

Een Brede school is een netwerk van voorzieningen voor kinderen en het gezin in de buurt, met de school als middelpunt. Een Brede school werkt samen met diverse organisaties. Open Wijk School (OWS) InterAcker is een samenwerkingsverband van ouders, basisscholen en instellingen. Er zijn onder andere sportactiviteiten en een biblotheek op school.

We willen zoveel mogelijk uit onze kinderen halen op alle gebieden in een veilig en uitdagend pedagogisch klimaat. We leggen de lat hoog ten aanzien van het leren. We willen dat kinderen sociaal vaardig zijn.
Naast de cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling willen we de creatieve en expressieve ontwikkeling stimuleren. Aangezien kinderen verschillen in hun vermogen willen we hierop aansluiten door in het onderwijs te differentieren naar inhoud en tempo als dat nodig is.

Met welke ketenpartners werkt de Lindenhoeve samen? De school werkt, ten behoeve van kinderen die extra ondersteuning nodig hebben, samen met de organisaties en instellingen, zoals: wijkorganisaties / lokale ZZP’ers, Sociaal Wijkteam, School Maatschappelijk Werk en de KDV/ PSZ en BSO voorzieningen. Verder kan gedacht worden aan Entrea, NDO, Pro Persona, BJZ, de wijkagent, Driestroom, Karakter, Project Ingang, Bindkracht10, het Wijk-Atelier, Knetter, LPZ, GGD, Stichting Mee, AMK, AB-er van de Ambulante Dienst en REC- 2,3 en 4.

Wat
  • Vrije tijd
    • Spel en denksport
  • Opgroeien en opvoeden
    • Brede scholen
Waar
  • Lindenholt
Wie
Opvoeders
Door
Beroepskrachten
Leeftijd
Kinderen