Communicatiegroepen voor mensen met NAH

Communicatiecentrum Taalstroom biedt logopedische behandeling voor volwassenen met Niet Aangeboren Hersenletsel en hun omgeving. Zoals bijvoorbeeld mensen met taal- en spraakproblemen na een beroerte, bij dementie of een neurodegeneratieve aandoening. We bieden zorg op maat geheel passend bij de cliënt en zijn omgeving. Hierbij worden de talenten, interesses en sterke kanten benut. Naast individuele therapie is er mogelijkheid tot groepstherapie. Bovendien is er mogelijkheid om deel te nemen aan specifieke activiteiten zoals :

Communicatiegroepen

 • Taaloefengroep
 • Communicatiegroep
 • Alternatieve communicatie groep
 • Taal en geheugen
 • Tablet / computer / smartphone
 • Gespreksgroep/discussiegroep
 • Poëziegroep
 • Communiceren en kunst
 • Lees- en schrijfgroep
 • Training geheugen/oriëntatie- en planvaardigheden
 • Lotgenotengroep
 • Mantelzorgers
Wat
 • Maatschappelijke hulp
  • Begeleiding en Hulpverlening
Waar
 • Centrum
 • Dukenburg
 • Lindenholt
 • Midden
 • Nieuw-West
 • Noord
 • Oost
 • Oud-West
 • Zuid
Waar
Stadsbreed
Wie
Mantelzorgers
Mensen met dementie
Leeftijd
Volwassenen
Adres

Kerkstraat 40a
6551 ZZ Weurt

Telefoonnr

Andere activiteiten van deze organisatie