Financiele steun voor kinderen in armoede

Stichting Leergeld heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Leergeld biedt de mogelijkheid aan deze kinderen in de leeftijd van 4 - 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis verder ontwikkelen en later als volwassenen meer volwaardig participeren in de samenleving.

Stichting Leergeld ondersteunt door te adviseren en/of door hulp te verstrekken in de vorm van betalingen aan clubs / verenigingen. De vrijwilligers die op huisbezoek komen, kijken eerst samen met de aanvragers of al gebruik wordt gemaakt van bestaande voorzieningen van andere organisaties, zoals bijvoorbeeld Bijzondere bijstand via het Loket Zorg en Inkomen van de gemeente. Als het gezin daar geen gebruik van maakt, maar daarvoor wel in aanmerking komt, verwijzen de vrijwilligers de aanvrager door naar de juiste organisatie. Hulp bij aanvraag kan geboden bij een van de Stips in de stad.

Voor wie:
Ouders/verzorgers van schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 - 18 jaar, die in de gemeente Nijmegen wonen, kunnen een beroep doen op Stichting Leergeld  indien zij bepaalde voorzieningen voor hun kinderen niet kunnen betalen en een aantoonbaar inkomen hebben dat beneden 120% - 130% van het bijstandsniveau ligt.

Wanneer u een aanvraag voor een huisbezoek wilt indienen kunt u dit op verschillende manieren doen:

 • Door het invullen van het formulier onder Contact op de website
 • Per e-mail via e-mailadres: info@leergeldnijmegen.nl
 • Door het insturen van de antwoordkaart aan onze folder. Deze wordt verspreid op scholen, sportclubs, het Loket Zorg en Inkomen, wijkcentra, enz.
 • Tijdens ons telefonisch spreekuur op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend van 10.00 – 12.00 uur

Wat wordt vergoed en wat zijn hierbij de regels?

 • Voor sportactiviteiten en evt. bijbehorende sportkleding geldt een vergoeding van maximaal € 225,00 per kind per kalenderjaar
 • Voor zwemmen, diploma A leeftijd 7 t/m 13 jaar, geldt maximaal 2 maal het bedrag van € 225 per kind. Andere zwemlessen vallen onder de vergoeding voor sport.
 • Voor culturele activiteiten,  zoals dans, muziek, toneel en scouting (contributie en kleding), cultuurreizen via school, schoolexcursies of schoolkamp geldt een vergoeding tot tot een maximum van € 225 per kalenderjaar per kind
 • Voor de ouderbijdrage Basisonderwijs geldt een maximumvergoeding van € 50,00 per jaar en voor de ouderbijdrage Voortgezet Onderwijs geldt een maximum van € 100,00 per jaar.
Wat
 • Schuld en armoede
  • (Gemeentelijke) regelingen
Waar
 • Centrum
 • Dukenburg
 • Lindenholt
 • Midden
 • Nieuw-West
 • Noord
 • Oost
 • Oud-West
 • Zuid
Wie
Opvoeders
Leeftijd
Kinderen
Jongeren
Organisatie
Stichting Leergeld
Adres

Nijmegen

Telefoonnr