GoedVertegenwoordigd.nl

GoedVertegenwoordigd.nl is een wegwijzer voor het regelen en uitvoeren van goede vertegenwoordiging voor familie en naaste als die de regie zelf niet (meer) kan voeren. De website geeft informatie over de volgende maatregelen:

 • Volmacht en levenstestament
 • Mentorschap
 • Bewindvoering
 • Curatele

 Het is voor: 

 • Vertegenwoordiging bij mensen met dementie
 • Vertegenwoordiging bij mensen met psychiatrische problematiek
 • Vertegenwoordiging bij mensen met een verstandelijke beperking
Wat
 • Schuld en armoede
  • Budgetbeheer of bewind
 • Werk en inkomen
  • Juridische ondersteuning
Waar
 • Centrum
 • Dukenburg
 • Lindenholt
 • Midden
 • Nieuw-West
 • Noord
 • Oost
 • Oud-West
 • Zuid
Wie
Mensen met dementie
Mantelzorgers
Mensen met een psychische aandoening
Mensen met een verstandelijke beperking
Door
Beroepskrachten, docenten of trainers
Leeftijd
Volwassenen