Hersenletsel.nl

Dé vereniging voor patiënten met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en hun naasten.

Niet aangeboren hersenletsel verandert uw leven compleet. De vereniging Hersenletsel.nl is er voor u, om kennis over en het begrip voor hersenletsel te vergroten. Zij helpen u de draad weer op te pakken, meer te weten te komen over uw hersenletsel en de consequenties en ook daarover in contact te komen met anderen.

Hoe doen ze dat? Door:
- Organiseren van lotgenotencontact en informatiebijeenkomsten:
- Geven van informatie over hersenletsel, behandeling en verzorging
- Het ontwikkelen van hulpmiddelen
- Belangenbehartiging
- Kwaliteit verbeteren van de zorg/opvang

Wat
 • Ontmoeten
  • Ontmoeten
 • Maatschappelijke hulp
  • Belangenbehartiging
Waar
 • Centrum
 • Dukenburg
 • Lindenholt
 • Midden
 • Nieuw-West
 • Noord
 • Oost
 • Oud-West
 • Zuid
Waar
Stadsbreed
Wie
Lotgenoten
Mensen met een lichamelijke beperking
Leeftijd
Volwassenen