Hindoe Ouderenbond

NEHOB staat voor Nederlandse Hindoe Ouderenbond. Vele Hindoestaanse ouderen van nu zijn Surinaams-Hindoestaanse migranten die in met name de jaren zeventig naar Nederland zijn gekomen. Zij ervaren het oud worden in Nederland als het 'oud worden in een vreemd land'. Om dit land minder 'vreemd' te laten zijn en om een aantal van de ongemakken die nu eenmaal gepaard gaan met het ouder worden in Nederland te ondervangen is nu juist NEHOB opgericht.
NEHOB streeft ernaar om vanuit de gemeenschappelijke Hindoestaanse achtergrond - zoals de religie, de gebruiken, de taal en de Hindoestaanse keuken - de (Hindoe) ouderenzorg vorm te geven. Want een goed beleid voor ouderen dat is afgestemd op de noden en behoeften van de Hindoes biedt goede toekomstperspectieven voor de 'jongeren' van nu. Ouderenzorg heeft bijvoorbeeld te maken met de (geestelijke) gezondheidszorg, vereenzaming en huisvesting.

De Nehob staat voor :

 • Het behartigen van de belangen van de Hindoe Ouderen
 • Lotgenotencontact
 • Voorlichting en Informatie
 • Samenwerking met andere landelijke en/of lokale  Ouderenorganisaties

 

Wat
 • Informatie en advies
  • Belangenbehartiging
Waar
 • Centrum
 • Dukenburg
 • Lindenholt
 • Midden
 • Nieuw-West
 • Noord
 • Oost
 • Oud-West
 • Zuid
Waar
Stadsbreed
Wie
Lotgenoten
Mensen met een migratieachtergrond
Leeftijd
Senioren
Telefoonnr
E-mail