De Honinghoeve, wonen met dementie

In de Honinghoeve wonen in totaal zo’n 110 bewoners. Dit zijn veelal ouderen die door dementie intensieve zorg en begeleiding nodig hebben. De kleinschalige woningen zijn vooral bedoeld voor mensen met dementie. Zij hebben er een eigen slaapkamer met gedeeld sanitair op de gang. Met zes tot zeven andere bewoners vormen ze een huishouden met gemeenschappelijke woonkamer. Bij de zorg en behandeling zijn verschillende professionals betrokken: verzorgenden, verpleegkundigen en de specialist ouderengeneeskunde.

De Honinghoeve beschikt over meerdere faciliteiten en diensten, zoals De Brasserie, kapsalon, fysiotherapiepraktijk, pedicurekamer en een moestuin. Winkelcentrum De Notenhout ligt op loopafstand. Wie niet zo mobiel is, kan voor een boodschap in de buurt gebruikmaken van de Toektoek, een elektrisch wagentje dat door vrijwilligers bestuurd wordt. 

Verwijzing

Om te kunnen wonen in De Honinghoeve is een zorgindicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) nodig (zorgzwaartepakket 5 of 6). Deze vraagt u aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Kosten

U betaalt waarschijnlijk een maandelijkse eigen bijdrage.

Wat
  • Wonen
    • Wonen met zorg of begeleiding
Waar
  • Nieuw-West
Waar
Wie
Mensen met een vorm van dementie
Leeftijd
Senioren
Verwijzing
Met verwijzing
Wijk

Neerbosch-Oost

Adres

Albanystraat 7
6544 RA Nijmegen

Telefoonnr

Andere activiteiten van deze organisatie(s)