Huis van Compassie

Het Huis van Compassie is een laagdrempelige plek waarin vele verschillende activiteiten plaatsvinden waarbij compassie met de kwetsbaren in onze samenleving centraal staat; compassie met bijvoorbeeld daklozen, ongedocumenteerde vreemdelingen, mensen die in armoede leven en mensen die sociaal geïsoleerd zijn en/of zorg behoeven.
Ze organiseren activiteiten voor de kwetsbaren in onze samenleving, maar tegelijkertijd ook voor mensen die het goed vergaat. Juist de ontmoeting tussen verschillende groepen mensen streven zij na, omdat dit kan leiden tot begrip voor elkaar en respect. Ook organiseren ze debatten, congressen, film- en theateravonden en tentoonstellingen waarbij compassie centraal staat.

Regelmatig organiseert het Huis van Compassie een gezellige maaltijd. Iedere keer kookt een andere groep mensen en vertelt iets over wie zij zijn en wat zij doen. Aanmelding is dan wel noodzakelijk via mail of telefoon.

Wat
 • Ontmoeten
  • Samen eten
  • Ontmoeten
 • Maatschappelijke hulp
  • Gesprek en ondersteuning
Waar
 • Dukenburg
 • Lindenholt
 • Midden
 • Zuid
 • Oost
 • Centrum
 • Oud-West
 • Nieuw-West
 • Noord
Waar
Stadsbreed
Wie
Mensen met een psychische aandoening
Mensen met een migratieachtergrond
Mensen zonder vaste verblijfplaats
Door
Vrijwilligers of wijkbewoners
Leeftijd
Volwassenen
Adres

Groenestraat 170
6531 HW Nijmegen

Naam

Pieter Poels

Telefoonnr