Hulp aan dak- en thuislozen

Van oudsher is de diaconie betrokken bij de ondersteuning van mensen die in financiële nood zijn gekomen en elders geen hulp kunnen krijgen. In samenwerking met andere hulpverleningsinstellingen zetten we ons in voor mensen in de knel. De diaconie geniet bekendheid in het lokale netwerk van sociale hulpverlening in Nijmegen. Dankzij onze jarenlange ervaring met dit werk, doen velen een beroep op ons.

De diaconie heeft zich in de loop van de jaren ontwikkeld tot een organisatie waar dak- en thuislozen terecht kunnen met allerlei problemen op maatschappelijk gebied. Door hun plek in de samenleving is het vaak moeilijk om stand te houden in een veeleisende maatschappij. Ze zijn vaak niet in staat om hun maatschappelijke rechten op te eisen of om aan hun verplichtingen te voldoen.

Twee ochtenden per week houdt de diaconie speciaal met de hulpverlening voor deze doelgroep een inloopspreekuur Sociale Zorg. De spreekuren zijn op maandag- en donderdagochtend van 09.30 - 11.00 uur in de Lutherse kerk (Prins Hendrikstraat 79).

Tijdens deze spreekuren kunnen dak- en thuislozen terecht met diverse hulpvragen over maatschappelijke vaardigheden, waarover niet alle daklozen beschikken. Het betreft bijvoorbeeld de procedure voor het aanvragen van een daklozenuitkering, zorgtoeslag of het instandhouden van het benodigde postadres. Ook geeft de diaconie regelmatig een kleine financiële ondersteuning om daklozen te helpen die nergens anders terecht kunnen.

Om dit werk goed te kunnen doen beschikt de diaconie over een breed netwerk van contacten met de verdere hulpverlening voor dak- en thuislozen in Nijmegen.

Wat
 • Inkomen en schuld
  • Hulp bij schulden
Waar
 • Centrum
 • Dukenburg
 • Lindenholt
 • Midden
 • Nieuw-West
 • Noord
 • Oost
 • Oud-West
 • Zuid
Waar
Stadsbreed
Wie
Mensen zonder vaste verblijfplaats
Door
Vrijwilligers of wijkbewoners
Leeftijd
Volwassenen
Adres

Groenestraat 170
6531 HW Nijmegen

Telefoonnr

Andere activiteiten van deze organisatie