Humazorg

Wie is Humazorg?
Humazorg staat voor bureau voor humane thuiszorg. Wij zijn een multiculturele en veelzijdige thuiszorgorganisatie met een warm hart voor onze cliënten. De zorgvraag is in toenemende mate multicultureel geworden. Het aanbod echter nog niet altijd. Humazorg probeert hierin verandering te brengen door maatwerk te leveren in de multiculturele samenleving. Dat doen we met persoonlijke aandacht en toewijding. Onze professionals die zelf diverse achtergronden hebben, spreken vaak ook de taal en houden rekening met de normen en waarden uit het cultuur van de toekomstige cliënten.

Kernactiviteiten:
De diensten die Humazorg biedt zijn persoonlijke verzorging, ondersteunende-, activerende- en individuele begeleiding. Naast deze diensten biedt Humazorg ook diensten die onder de WMO Jeugdwet vallen. Hierbij valt te denken aan hulp aan kinderen en jongeren, maar ook aan ouders. Wij kunnen ouders ondersteunen en begeleiden bij gedragsproblematiek van hun kinderen, bij het stimuleren van de ontwikkeling van kinderen en bij het verbeteren van sociale relaties binnen het gezin.

Doelgroepen:
Humazorg heeft een breed aanbod van hulpverlening aan verschillende doelgroepen. De doelgroepen zijn verdeeld in twee takken: jeugd- en volwassenhulpverlening met een specifieke verdieping.

Personeel:
Wat Humazorg onderscheidt van andere organisaties is het feit dat de organisatie een intercultureel team van gekwalificeerde zorg personeel en een hoog opgeleid middenmanagement heeft.

Wat
 • Ontmoeten
  • Dagbesteding
 • Praktische hulp thuis
  • Thuiszorg
 • Maatschappelijke hulp
  • Begeleiding en Hulpverlening
Waar
 • Centrum
 • Dukenburg
 • Lindenholt
 • Midden
 • Nieuw-West
 • Noord
 • Oost
 • Oud-West
 • Zuid
Wie
Opvoeders
Mensen met een migratieachtergrond
Door
Beroepskrachten, docenten of trainers
Commerciële organisatie/met winstoogmerk
Leeftijd
Kinderen
Jongeren
Volwassenen
Senioren
Organisatie
Humazorg
Naam
S.Aktas-Karaer
Adres

Willemsweg 211
6531 DJ Nijmegen