Individuele Studietoeslag

U studeert maar kunt uw studie door ziekte of handicap moeilijk combineren met een bijbaan. Misschien kunt u een individuele studietoeslag krijgen. Dat is een extra bedrag voor studenten met een beperking. Jaarlijks aanvragen voor 1 september.

Voorwaarden
 • U bent 18 jaar of ouder
 • U volgt een studie
 • U heeft recht op studiefinanciering (WSF2000) of een tegemoetkoming scholieren (WTOS)
 • Uw vermogen is niet hoger dan € 5.920,- (alleenstaanden) of € 11.840,- (voor alleenstaande ouders of gehuwden/samenwonenden)
 • U bent door uw beperking niet in staat om naast uw studie meer dan het wettelijk minimum loon te verdienen
 • U ontvangt geen Wajong-uitkering
 • U ontvangt de toeslag maandelijks voor maximaal 1 jaar
 • Alleen bij de eerste aanvraag kan de toeslag tot maximaal 3 maanden met terugwerkende kracht worden toegekend

Aanvragen kan via de website van de gemeente.

Wat
 • Inkomen en schuld
  • (Gemeentelijke) regelingen
Waar
 • Centrum
 • Dukenburg
 • Lindenholt
 • Midden
 • Nieuw-West
 • Noord
 • Oost
 • Oud-West
 • Zuid
Waar
Stadsbreed
Wie
Mensen met een lichamelijke beperking
(Licht) verstandelijke beperking (LVB)
Leeftijd
Jongeren
Volwassenen

Andere activiteiten van deze organisatie