Interculturele dienstverlening

Door

Avant Care biedt interculturele dienstverlening op maat. Wij ondersteunen bewoners in de regio Nijmegen op basis van een Wmo- of Jeugdindicatie, afgegeven door het Sociale Wijkteam of een CIZ-indicatie.

Als zorgaanbieder richten wij ons met name op burgers met een migratie achtergrond die keer op keer vast lopen in hun leven omdat ze niet mee kunnen komen met het systeem in Nederland. Juist voor deze doelgroep is het leven binnen twee culturen extra ingewikkeld. Burgers met een migratie achtergrond kunnen vaak niet bereikt en goed bediend worden door de reguliere instellingen. We werken volgens het kantelingspricipe: wij stimuleren cliĆ«nten naar zelfredzaamheid met inzet van eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid.

Wonen

Avant Care beschikt in Nijmegen over verschillende woningen. Het gaat hierbij om woningen waarin cliƫnten wonen die relatief veel begeleiding en ondersteuning op verschillende levensgebieden nodig hebben.

Opvoeden

We zijn er ook voor opvoedingsondersteuning. Wij verzorgen trajecten in het kader van de Wmo- en Jeugdwet.

Asielzoekers

Wij zijn voor de periode 2018-2021 gecontracteerd voor het leveren van zorg aan asielzoekers die nog geen verblijfstatus hebben. Wij leveren de zorg in natura.

Wat
 • Opgroeien en opvoeden
  • Hulp bij opvoeden
 • Maatschappelijke hulp
  • Begeleiding en Hulpverlening
 • Wonen
  • Wonen met zorg of begeleiding
Waar
 • Centrum
 • Dukenburg
 • Lindenholt
 • Midden
 • Nieuw-West
 • Noord
 • Oost
 • Oud-West
 • Zuid
Waar
Stadsbreed
Wie
Mensen met een lichamelijke beperking
Mensen met een psychische aandoening
(Licht) verstandelijke beperking (LVB)
Mensen met een migratieachtergrond
Leeftijd
Jongeren
Volwassenen
Verwijzing
Met verwijzing
Adres

Sint Annastraat 72
6524 GG Nijmegen

Naam

Tim Kwak

Telefoonnr