Juridische ondersteuning en belangenbehartiging sociale zekerheid

Als multidisciplinair team van (medische, arbeidsdeskundige, juridische) professionals geven wij advies aan, en voeren wij bezwaar- en beroepsprocedures voor Nijmegenaren die te maken krijgen met het sociale zekerheidsrecht. Denk aan de WAO, de WIA, de Wajong, de Wmo of de Participatiewet. Dankzij subsidie van de gemeente Nijmegen kunnen wij dit werk doen tegen een zeer geringe kantoorbijdrage. We hebben niet alleen kennis van zaken, maar ook de empathische blik van mensen die weten hoe het is als je het even niet helemaal zelf kunt.

Wat
 • Maatschappelijke hulp
  • Belangenbehartiging
  • Juridische ondersteuning
Waar
 • Centrum
 • Dukenburg
 • Lindenholt
 • Midden
 • Nieuw-West
 • Noord
 • Oost
 • Oud-West
 • Zuid
Wie
Mensen met een lichamelijke beperking
Mensen met een psychische aandoening
Mensen met een verstandelijke beperking
Door
Beroepskrachten, docenten of trainers
Vrijwilligers of wijkbewoners
Leeftijd
Volwassenen
Organisatie
Stichting BWN
Adres

St. Jorisstraat 72
6511 TD Nijmegen

Telefoonnr