Knetter gespecialiseerde begeleiding

Door

Knetter biedt gespecialiseerde orthopedagogische begeleiding voor kinderen en hun gezinnen met opvoedingsvragen of ontwikkelingsproblemen. De begeleiding is voornamelijk gericht op kinderen met een ontwikkelingsstoornis (ASS/ADHD), gedragsproblematiek of beperkingen op communicatie -en informatieverwerkingsvlak.

Binnen een ontwikkelings-stimulerende omgeving krijgen de kinderen extra begeleiding op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling, oplossingsvaardigheden, reflectiemogelijkheden en zelfredzaamheid.

Verwijzing

De huisarts kan een verwijzing geven voor Zorg In Natura (ZIN).

Wat
 • Maatschappelijke hulp
  • Begeleiding en/of Hulpverlening
Waar
 • Centrum
 • Dukenburg
 • Lindenholt
 • Midden
 • Nieuw-West
 • Noord
 • Oost
 • Oud-West
 • Zuid
Waar
Stadsbreed
Wie
Autistisch Spectrum Stoornis (ASS)
Opvoeders
Leeftijd
Kinderen
Kosten
Eigen bijdrage
Verwijzing
Met verwijzing
Wijk

Goffert, Zellersacker en Visveld, Lent

Naam

Han van Tuijn

Telefoonnr

Andere activiteiten van deze organisatie(s)