Knetter gespecialiseerde begeleiding

Door

Knetter biedt gespecialiseerde orthopedagogische begeleiding voor kinderen en hun gezinnen met opvoedingsvragen of ontwikkelingsproblemen. De begeleiding is voornamelijk gericht op kinderen met een ontwikkelingsstoornis (ASS/ADHD), gedragsproblematiek of communicatie -en informatieverwerkingsbeperkingen. Binnen een ontwikkelingsstimulerende omgeving ontvangen de kinderen extra begeleiding op het gebied van de sociaal-emotionele ontwikkeling, oplossingsvaardigheden, reflectiemogelijkheden en zelfredzaamheid.

Wat
 • Maatschappelijke hulp
  • Begeleiding en Hulpverlening
Waar
 • Centrum
 • Dukenburg
 • Lindenholt
 • Midden
 • Nieuw-West
 • Noord
 • Oost
 • Oud-West
 • Zuid
Waar
Stadsbreed
Wie
Opvoeders
Autistisch Spectrum Stoornis (ASS)
Leeftijd
Kinderen
Wijk

Goffert en Zellersacker

Adres

Dorstvlegelstraat 19
6532 AH Nijmegen

Naam

Driestroomloket

Telefoonnr

Andere activiteiten van deze organisatie