Kwijtschelding van gemeentelijke belasting

Indien u uw aanslag gemeente- en/of waterschapsbelasting niet kunt betalen, dan heeft u de mogelijkheid om hier kwijtschelding voor aan te vragen.

Of u in aanmerking komt voor kwijtschelding, hangt af van uw persoonlijke en financiële omstandigheden (zoals inkomen, vermogen en woonlasten). U dient er tevens rekening mee te houden dat niet voor alle belastingsoorten kwijtschelding verleend kan worden.

Heeft u:
• een minimum inkomen
• geen vermogen (geen tegoeden op lopende rekening en spaarrekeningen)
• Geen voertuig dat meer waard is dan € 2269.—. Tenzij deze niet onmisbaar is in verband met invaliditeit/ziekte/werk.
Dan kan het zinvol zijn om kwijtschelding aan te vragen.

Aanvraag kwijtschelding
U kunt op twee manieren kwijtschelding aanvragen:
• Digitaal (DigD)
• Telefonisch

Wanneer u telefonisch een kwijtscheldingsformulier heeft aangevraagd ontvangt u binnen enkele dagen het formulier. U kunt dit formulier per post opsturen of via het contactformulier digitaal insturen. U ontvangt een bevestiging per post.

Wat
 • Inkomen en schuld
  • (Gemeentelijke) regelingen
Waar
 • Centrum
 • Dukenburg
 • Lindenholt
 • Midden
 • Nieuw-West
 • Noord
 • Oost
 • Oud-West
 • Zuid
Waar
Stadsbreed
Leeftijd
Volwassenen

Andere activiteiten van deze organisatie