Leer-werktraject op een schip

Aan volwassenen vanaf achttien tot vijftig jaar voor wie betaald werk (nog) geen realistische doelstelling is, bieden we een leer-werktraject op een kadewerkplaats en schip met als doel ontwikkeling van maatschappelijke, sociale en arbeidsmatige vaardigheden.

Het doel is deze jongeren toe te leiden naar een vaste baan. Jongeren kunnen deelnemen aan trajecten bij binnenvaartschippers, op een charterschip en in de visserij om te worden opgeleid als scheepsmaat.

Met een 10-tal klassieke zeilschepen hebben zij afspraken gemaakt. Zij bieden hun schip aan voor klein onderhoud of voor plaatsing van een jongere op hun schip.

Om doorstroom naar regulier werk te bevorderen is aan het bedrijfsleven gevraagd vacatures beschikbaar te stellen. Het is niet zo dat jongeren deze vacature vanzelfsprekend als contract aangeboden krijgen. Zij moeten hier met de juiste kwalificaties op solliciteren. Zo kunnen zij doorstromen naar werk op een schip, op een werf of in MKB klein metaal, sectoren waar grote behoefte is aan jonge arbeidskrachten.

Je kunt er met een Wmo of IFZO verwijzing terecht

Wat
 • Opleiding of werk
  • Opleidingen en leer-werkplaatsen
 • Wonen
  • Tijdelijke opvang
Waar
 • Centrum
 • Dukenburg
 • Lindenholt
 • Midden
 • Nieuw-West
 • Noord
 • Oost
 • Oud-West
 • Zuid
Waar
Stadsbreed
Wie
Mensen met een psychische aandoening
Autistisch Spectrum Stoornis (ASS)
(Licht) verstandelijke beperking (LVB)
Mensen met een migratieachtergrond
Mensen zonder vaste verblijfplaats
Leeftijd
Volwassenen
Kosten
Kleine bijdrage
Verwijzing
Met verwijzing