Living Inn, woonconcept voor senioren en starters

Living Inn wordt op dit moment nog gebouwd; verwachte oplevering medio 2024. Het komt te staan tussen het Citadelcollege en Fort Beneden Lent.

Living Inn is een nieuw woonconcept waar senioren en starters samen wonen in één gebouw en naar elkaar omkijken. Het uitgangspunt van deze woonvorm is dat bewoners in de levensloopbestendige appartementen altijd kunnen blijven wonen, ook als een zorgvraag ontstaat. In dit complex in Nijmegen Noord komen 210 appartementen voor senioren, 70 starterwoningen en 78 zorgappartementen die bestemd zijn voor langdurige zorg. De Waalboog gaat de zorg bieden aan de bewoners van de zorgappartementen. Hier bieden we zorg aan ouderen met dementie.

De 78 appartementen zijn verdeeld over 4 verdiepingen. En deze verdelen we onder in kleine woongroepen van zo’n 8 bewoners. Per woongroep is er een gemeenschappelijke huiskamer met open keuken waar we dagelijks vers koken. Ook heeft elke woongroep een gezamenlijk balkon of terras. Met deze kleine groep vormen we met elkaar één huishouden, waarin iedereen elkaar goed kent. 

Living Inn biedt centrale ontmoetingsruimten waar we gebruik van kunnen maken bij activiteiten. Ook kunt u hier andere bewoners treffen. Verder kunt u gebruik maken van een zwembad, horeca met terras, bibliotheek, biljartruimte en kapper/beautycentrum. Ook komt er een kinderdagverblijf in het pand.

Wat
  • Wonen
    • Wonen met zorg of begeleiding
Waar
  • Noord
Waar
Wie
Mensen met een vorm van dementie
Leeftijd
Jongeren
Volwassenen
Senioren

Andere activiteiten van deze organisatie(s)