Maatschappelijke begeleiding

Chirino begeleidt mensen die het moeilijk hebben met de maatschappij of de maatschappij met hen. Chirino kan ingezet worden om gedragsverandering teweeg te brengen bij diverse doelgroepen:
Mensen met een verstandelijke beperking en/of een achterstand, mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen, verslaving, enz., probleemjongeren (jongvolwassenen), zorgmijders, enz. 

Er worden laagdrempelige activiteiten georganiseerd op straat, in het atelier/kantoor, waarbij het aanleren van culturele aspecten, normen en waarden van de Nederlandse cultuur aan de orde komen. Bijvoorbeeld op tijd komen, wat kan je wel niet zeggen/doen, gewoontes, geen onaangepast gedrag vertonen en uitleggen van verwachtingen van de toekomstige activiteit (t.a.v. werk, hobbyclub, enz).

Chirino biedt onderstaande producten:

 • Hulpverlening/begeleiding direct met de cliënt.  Als voorbereiding op integratie en participatie aan reguliere activiteiten in de maatschappij leert een cliënt zichzelf kennen via diverse activiteiten, die in de buitenlucht of in ons atelier plaatsvinden.
 • Casemanagement rondom een cliënt. Chirino heeft motiverende gesprekken met andere hulpverleners, waarbij Chirino een actieve rol speelt. In o.a. motiveren en stimuleren van anderen (bijvoorbeeld met de gemeente, Veiligheidshuis, GGZ, IrisZorg, enz).
 • Bemiddeling tussen twee partijen rondom één cliënt. Bij conflicten in de partijen rondom een cliënt (bv. bij burenruzie of onenigheid met overheidsinstanties) kan Chirino ingezet worden als mediator.

%MCEPASTEBIN%

Wat
 • Maatschappelijke hulp
  • Begeleiding en Hulpverlening
Waar
 • Centrum
 • Dukenburg
 • Lindenholt
 • Midden
 • Nieuw-West
 • Noord
 • Oost
 • Oud-West
 • Zuid
Wie
Mensen met een psychische aandoening
Mensen met een verstandelijke beperking
Leeftijd
Volwassenen
Organisatie
Chirino
Naam
Reynaldo Chirino
Adres

Winselingseweg 41
6541 AH Nijmegen

Telefoonnr