MEE Gelderse Poort

MEE Gelderse Poort is dé expert voor mensen met een beperking en hun omgeving. We bieden informatie, advies en ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking, vorm van autisme, chronische ziekte, niet-aangeboren hersenletsel of psychische problematiek. Daarnaast bieden we Algemeen maatschappelijk werk, Schoolmaatschappelijk werk en Bedrijfsmaatschappelijk werk. Zelfregie en meedoen in de samenleving staan centraal in onze werkwijze.
Een inclusieve samenleving vraagt om visie en samenwerking. MEE Gelderse Poort wil graag samen met cliënten, gemeenten, professionals en werkgevers invulling geven aan de verantwoordelijkheid om de zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare burgers te bevorderen. Onze kennis en ervaring hebben we gebundeld in het Expertisecentrum.

MEE Gelderse Poort biedt de volgende diensten aan:

 • Cliëntondersteuning (Wmo en Wlz)
 • Expertdiensten (Onderwijs en Werk, Maatschappelijk werk, Doelgroepspecialismen, Diagnostiek, Speciale Zorg)
 • Opleidingen (Cursussen voor cliënten, Opleidingen voor professionals)
 • Advisering (Procesbegeleiding, Praktijkonderzoek, Diensten Sociale Wijkteams, Beleidsadvisering)
Wat
 • Maatschappelijke hulp
  • Begeleiding en Hulpverlening
Waar
 • Centrum
 • Dukenburg
 • Lindenholt
 • Midden
 • Nieuw-West
 • Noord
 • Oost
 • Oud-West
 • Zuid
Waar
Stadsbreed
Wie
Opvoeders
Lotgenoten
Mensen met een lichamelijke beperking
Mensen met een psychische aandoening
Autistisch Spectrum Stoornis (ASS)
Leeftijd
Kinderen
Jongeren
Volwassenen