Modum Cura

Modum Cura streeft ernaar om jongeren en jongvolwassenen van 17-35 jaar zowel fysiek als mentaal fit te maken. In het traject doorgaan zij een persoonlijke ontwikkeling waarin zij door professionals worden ondersteund. De connectie met de directe omgeving wordt gestimuleerd en versterkt. Er wordt continu maatwerk geleverd waarin de behoeften van de desbetreffende persoon altijd centraal staan. Modum Cura gelooft in het idee dat men door sterker welzijn beter functioneert.


DE PAKKETTEN, deze kunnen afzonderlijk maar ook als geheel in worden gezet.

 • Pakket 1: Actieve dagbesteding
  In het eerste pakket wordt er een beweegprogramma ingezet waar maatwerk wordt geleverd door op de behoeften van de deelnemers in te spelen. Het doel van de dagbesteding is dat de deelnemers zich ontwikkelen en ontplooien op diverse leefgebieden. De vier thema’s die hier centraal staan, zijn: persoonlijke ontwikkeling, leefstijl, weerbaarheid en samenwerking. Tijdens de sportactiviteiten ligt hier dan ook de focus op en worden de deelnemers door sportprofessionals en trajectbegeleiders ondersteund en begeleid.
 • Pakket 2: Trajectbegeleiding
  Het tweede pakket betreft de trajectbegeleiding. De deelnemer is hierin leidend en bepaalt zelf de doelen (eventueel in samenspraak met de trajectbegeleider). De trajectbegeleider richt zich op de eigen kracht van de deelnemer en neemt een gelijkwaardige houding aan. De coachende houding die wordt aangenomen is gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid. Daarbij speelt cultuursensitiviteit een grote rol. De trajectbegeleider bouwt op deze wijze een effectieve vertrouwensrelatie met de deelnemer op.
 • Pakket 3: LifeCoaching
  In het derde pakket wordt er nazorg aangeboden. Uit onderzoek is gebleken dat als de zorg eenmaal ophoudt, de kans op terugval groter is . Nadat de deelnemer het oorspronkelijke doel heeft behaald, kan hij/zij zich door de passende nazorg volledig richten op zijn/haar huidige uitstroomrichting. Dit leidt tot een duurzame uitstroom, waar Modum Cura veel waarde aan hecht. De trajectbegeleider neemt dus een intensievere rol als begeleider aan, waarin het centraal staat om uitval te voorkomen. Wederom wordt er in dit nazorgtraject zorgvuldig naar de behoeften en belangen van de deelnemer gekeken, met als gevolg dat er contactmomenten worden ingepland.
Wat
 • Gezond leven
  • Voeding of bewegen
 • Maatschappelijke hulp
  • Begeleiding en Hulpverlening
Waar
 • Centrum
 • Dukenburg
 • Lindenholt
 • Midden
 • Nieuw-West
 • Noord
 • Oost
 • Oud-West
 • Zuid
Door
Beroepskrachten
Leeftijd
Jongeren
Adres

De Ruyterstraat 244
Nijmegen

Telefoonnr