OuderKindCentrum (OKC) Mama Mia

Het OuderKindCentrum is een buurtvoorziening voor ouders (meestal vrouwen) en kinderen, waar zij andere ouders en kinderen kunnen ontmoeten. Ook kunnen ouders en kinderen hier meedoen aan activiteiten die worden georganiseerd of zelf initiatieven ontplooien. Daarnaast kunnen ouders terecht bij professionals en vrijwilligers voor ondersteuning of advies bij het opvoeden van kinderen.

Wat gebeurt er in het OKC
In het OuderKindCentrum worden activiteiten georganiseerd voor ouders en kinderen uit de wijk. De activiteiten verschillen per OKC en worden op maat aangeboden, afhankelijk van de behoeften van de wijk. De activiteiten verschillen per OKC en worden op maat aangeboden, afhankelijk van de behoeften van de wijk. Voorbeelden van activiteiten die worden aangeboden, zijn: cursussen, koffie-inloop, creatieve workshops, opvoedings-bijeenkomsten, voorleesactiviteiten, kookles, aerobics, etc. Het OuderKindCentrum is er voor alle ouders en kinderen uit de wijk waarin deze zich bevindt.

Wat
 • Ontmoeten
  • Ontmoeten
 • Vrije tijd
  • Creatief en doe 't zelf
  • Taal en lezen
 • Opgroeien en opvoeden
  • Hulp bij opvoeden
Waar
 • Nieuw-West
Wie
Vrouwen
Opvoeders
Door
Beroepskrachten, docenten of trainers
Vrijwilligers of wijkbewoners
Leeftijd
Kinderen
Organisatie
Bindkracht10
Adres

Fanfarestraat 51-53
6544 NS Nijmegen