's Heeren Loo, ondersteuning aan mensen met een beperking

Biedt in bijna het hele land zorg, thuisbegeleiding, ondersteuning en behandeling voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking, autisme, doofblindheid, ernstig meervoudige beperking, niet-aangeboren hersenletsel, het syndroom van Gilles de la Toerette et cetera.

Zij kunnen hier terecht op het gebied van:

 • Hulp in het gezin
 • Leren, werken en dagbesteding
 • Wonen
 • Diagnose en behandeling
 • GGZ
 • Vrije tijd

Voor hulp van 's Heeren Loo is een CIZ indicatie nodig.

Wat
 • Maatschappelijke hulp
  • Begeleiding en Hulpverlening
 • Werk en inkomen
  • Opleiding of werk
 • Wonen
  • Wonen met zorg of begeleiding
Waar
 • Centrum
 • Dukenburg
 • Lindenholt
 • Midden
 • Nieuw-West
 • Noord
 • Oost
 • Oud-West
 • Zuid
Wie
Autistisch Spectrum Stoornis (ASS)
Mensen met een verstandelijke beperking
Door
Beroepskrachten, docenten of trainers
(Maatschappelijke) organisatie, vereniging of stichting/zonder winstoogmerk
geïndiceerde zorg of hulpverlening/met een verwijzing
Leeftijd
Jongeren
Volwassenen
Organisatie
's Heeren Loo