St. Jozefklooster, wonen met zorg

St. Jozefklooster werd ooit gebouwd voor een geestelijke orde. Uit de kloostertijd stamt ook de Refter, een sfeervolle eetzaal waar u voor een versbereide warme maaltijd terecht kunt. Daarnaast beschikt het klooster over een ontvangstzaal, meerdere ontmoetings- en recreatieruimten, een kapsalon, een kapel, een pedicure aan huis en een tuin met terras.

We bieden 24-uurs verzorgingshuiszorg en verpleegkundige hulp. Vaak met de eigen huisarts nog als hoofdbehandelaar. Als het nodig is, schakelen we de hulp in van specialistische zorgverleners van De Waalboog, zoals de fysiotherapeut, ergotherapeut, psycholoog of specialist ouderengeneeskunde.

Verwijzing

Om te kunnen wonen in het St. Jozefklooster is een zorgindicatie vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) nodig. Deze vraagt u aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Wat
  • Wonen
    • Tijdelijke opvang
  • Ontmoeten
    • Samen eten
Waar
  • Nieuw-West
Waar
Leeftijd
Volwassenen
Verwijzing
Met verwijzing
Wijk

Hees

Adres

Kerkstraat 65
6543 KG Nijmegen

Telefoonnr

Andere activiteiten van deze organisatie(s)