Steunpunt Autisme, ADHD, ADD

StAAA Nijmegen is een beweging 'voor en door' een groep jongvolwassenen met Autisme, ADHD of ADD. Wij komen op voor gezamenlijke belangen, informeren over de mogelijkheden en verbinden personen en netwerken. Dit doen we door te werken aan projecten zoals:

 • opzet StAAA website met verwijzingen, tips & tricks
 • stimuleren van het onderlinge contact en informatie uitwisseling
 • organisatie themabijeenkomsten
 • opzetten steunpunt binnen Jimmy's
 • opzetten van prikkelarme studieruimten
 • belangenbehartiging

Het Steunpunt is ieder woensdagavond open met uitzondering van vakanties.

Wat
 • Informatie en advies
  • Belangenbehartiging
 • Ontmoeten
  • Ontmoeten
Waar
 • Centrum
 • Dukenburg
 • Lindenholt
 • Midden
 • Nieuw-West
 • Noord
 • Oost
 • Oud-West
 • Zuid
Waar
Stadsbreed
Wie
Lotgenoten
Autistisch Spectrum Stoornis (ASS)
Leeftijd
Jongeren
Volwassenen
Wijk

Centrum

Adres

Van Berchenstraat 3
6511 BA Nijmegen

Naam

Maarten Bevers

Telefoonnr

Andere activiteiten van deze organisatie(s)