Steunpunt Autisme, ADHD, ADD

StAAA Nijmegen is een beweging 'voor en door' een groep jongvolwassenen met Autisme, ADHD of ADD. Wij komen op voor gezamenlijke belangen, informeren over de mogelijkheden en verbinden personenen en netwerken. Dit doen we door te werken aan projecten zoals:

 • opzet StAAA website met verwijzingen, tips & tricks
 • stimuleren van het onderlinge contact en informatie uitwisseling
 • organisatie themabijeenkomsten
 • opzetten steunpunt binnen Jimmy's
 • opzetten van prikkelarme studieruimten
 • belangenbehartiging
Heb je interesse in het meewerken aan deze projecten?

We zijn op zoek naar vrijwilligers voor StAAA. Vrijwilligers denken en werken mee aan onze projecten. 
Antwoord op alle vragen kun je op woensdagavond krijgen tussen 19.00 - 21.00 uur. Het Steunpunt is ieder woensdagavond open met uitzondering van vakanties.
Heb je interesse om deel te nemen? Stuur dan een e-mail naar: staaanijmegen@gmail.com.

Wat
 • Ontmoeten
  • Ontmoeten
 • Maatschappelijke hulp
  • Belangenbehartiging
Waar
 • Centrum
 • Dukenburg
 • Lindenholt
 • Midden
 • Nieuw-West
 • Noord
 • Oost
 • Oud-West
 • Zuid
Wie
Autistisch Spectrum Stoornis (ASS)
Lotgenoten
Door
Beroepskrachten, docenten of trainers
Leeftijd
Jongeren
Volwassenen
Organisatie
Bindkracht10
Naam
Maarten Bevers
Adres

Van Berchenstraat 3
6511 BA Nijmegen

Telefoonnr