Stip Lindenholt

In de Stip in uw wijk kunt u terecht met allerlei vragen, bijvoorbeeld over wonen, inkomen, formulieren, zorg en opvoeding. U kunt er ook informatie krijgen over activiteiten en cursussen in de wijk. Het is een plek voor ontmoeting en verbinding. U kunt er komen met ideeën voor de buurt, aanbieden om vrijwilligerswerk te doen of buurtgenoten ergens mee te helpen. De Stip kan u, als dat nodig is, in contact brengen met het Sociaal Wijkteam in uw wijk. U kunt de Stip bellen, maar u kunt er ook zo binnenlopen tijdens de openingstijden.

Stip Lindenholt is er voor alle bewoners van de wijken:  ‘t Acker, ’t Broek, Bijsterhuizen, De Kamp, Kerkenbos, Neerbosch-West en Westkanaaldijk.

Openingstijden
  • maandag van 13.30 - 16.30 uur
  • woensdag van 13.30 - 16.30 uur
  • donderdag van 13.30 - 16.30 uur
Wat
  • Werk en inkomen
    • Hulp bij administratie en formulieren
Waar
  • Lindenholt
Door
Beroepskrachten
Vrijwilligers
Leeftijd
Jongeren
Volwassenen
Organisatie
Stip Nijmegen
Adres

Open wijkschool InterAcker
Zellersacker 1003
6546 HA Nijmegen

Telefoonnr