Studiebegeleiding/bijles Nederlands en rekenen

EduCo Studiebegeleiding biedt individuele studiebegeleiding en/of bijles Nederlands en rekenen. Voor jongeren met een migrantenachtergrond wordt bijles Nederlands gegeven door een ervaren NT2-docent. Studiebegeleiding kan bestaan uit hulp bij het plannen en organiseren van de voorbereiding op toetsen en examens en hulp bij het aanleren van studievaardigheden, zoals het maken van samenvattingen, schema's/mindmappen zodat er overzicht ontstaat en de leerstof beter kan worden begrepen en geleerd. Er wordt binnen een duidelijke structuur maatwerk geleverd. 

EduCo Studiebegeleiding heeft veel ervaring met jongeren met AD(H)D en ASS, met jongeren die een hekel aan leren hebben en met jongeren die een migrantenachtergrond hebben. Studiebegeleiding wordt gegeven bij EduCo of op verzoek bij de leerling thuis.
 

Wat
 • Opgroeien en opvoeden
  • Huiswerkbegeleiding
 • Opleiding of werk
  • Nederlandse taal en inburgering
Waar
 • Centrum
 • Dukenburg
 • Lindenholt
 • Midden
 • Nieuw-West
 • Noord
 • Oost
 • Oud-West
 • Zuid
Waar
Stadsbreed
Wie
Laaggeletterden
Autistisch Spectrum Stoornis (ASS)
Mensen met een migratieachtergrond
Leeftijd
Kinderen
Jongeren
Wijk

Hazenkamp

Adres

Hindestraat 48
6531 KK Nijmegen

Naam

C. Exterkate

Telefoonnr