Taalgroep voor vrouwen

Iedere dinsdag is er van 09.30 - 11.30 uur een bijeenkomst voor vrouwen met een niet-Nederlandse achtergrond waarbij er ook geoefend kan worden met taal. 

Wat
  • Opleiding of werk
    • Taal en inburgering
  • Ontmoeten
    • Ontmoeten
Waar
  • Midden
    • Voorzieningenhart 't Hert
Waar
Wie
Vrouwen
Laaggeletterden
Mensen met een migratieachtergrond
Door
Vrijwilligers of wijkbewoners
Leeftijd
Volwassenen
Kosten
Gratis
Verwijzing
Zonder verwijzing
Wijk

Willemskwartier

Adres

Voorzieningenhart 't Hert
Thijmstraat 40
6531 CS Nijmegen

Naam

Fatma Gulmuz

Telefoonnr