Tijdelijke huisvesting , opvang voor meiden

Het Time Out Huis Plus biedt tijdelijke huisvesting voor (met name) meiden met een migrantenafkomst in de leeftijd van 12 t/m 18-23 jaar met enkelvoudige of meervoudige problematiek. Het Time Out Huis Plus is er niet alleen voor de meiden zelf, maar tevens voor het systeem om hen heen. Het Time Out Huis is met name gespecialiseerd in transculturele hulpverlening aan meiden en families met een migrantenafkomst.
Zo biedt het Time Out Huis Plus psychologische begeleiding, transculturele systeemtherapie en ambulante begeleiding in eigen leefomgeving, waarbij een transculturele- en systemische benadering altijd centraal staat.

Wat
 • Maatschappelijke hulp
  • Begeleiding en Hulpverlening
Waar
 • Centrum
 • Dukenburg
 • Lindenholt
 • Midden
 • Nieuw-West
 • Noord
 • Oost
 • Oud-West
 • Zuid
Waar
Stadsbreed
Wie
Mensen met een migratieachtergrond
Leeftijd
Jongeren
Kosten
Gratis
Verwijzing
Met verwijzing
Wijk

Groenewoud

Adres

Peter Scheerstraat 21
6525 DD Nijmegen