Tijdelijke opvang en begeleiding aan dakloze vrouwen

Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen tijdelijke opvang en begeleiding aan dakloze vrouwen met gezondheidsproblemen uit de regio Nijmegen, die geen verblijfspapieren hebben. Of het nu gaat om uitgeprocedeerde asielzoekers die na een afwijzing van hun asielaanvraag op straat staan, terwijl terugkeer naar het land van herkomst onmogelijk is. Of om migrantenvrouwen die na een scheiding geen verblijfsvergunning hebben en nergens terechtkunnen. Hun situatie leidt tot angst, stress en gezondheidsproblemen. In Nijmegen vragen jaarlijks 25 tot 35 van deze vrouwen hulp bij huisartsen en vrijwilligersorganisaties.

Vanuit het Wereldvrouwenhuis bieden wij tijdelijk een plek om op krachten te komen. En bieden we kortdurend ondersteuning en activiteiten om de redzaamheid in de samenleving te vergroten.

Wat
 • Wonen
  • Tijdelijke opvang
Waar
 • Centrum
 • Dukenburg
 • Lindenholt
 • Midden
 • Nieuw-West
 • Noord
 • Oost
 • Oud-West
 • Zuid
Waar
Stadsbreed
Wie
Vrouwen
Mensen zonder vaste verblijfplaats
Door
Vrijwilligers of wijkbewoners
Leeftijd
Volwassenen