Unik

Door

UniK levert jeugdhulp in het kader van de Jeugdwet en hulp aan volwassenen die in aanmerking komen voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Vanuit de Wmo en Jeugdwet kijkt UniK welke ondersteuning het beste bij de klant past. UniK helpt mensen met een lichamelijk, verstandelijke of gedragsmatige beperking om hun leven zelf weer beter in te kunnen inrichten. Wij begeleiden hen bij het zelfstandig wonen en werken, bieden zinvolle dagbesteding en ondersteuning op school.
De aanpak die UniK hanteert is onderscheidend. We kijken vooral naar het eigen netwerk en de eigen omgeving van de klant. “De oplossing ligt namelijk vaak dichtbij. Zo ervaren onze klanten dat ze vanuit hun eigen netwerk al veel meer kunnen dan ze denken en makkelijker meedoen dan gedacht.”
Werken vanuit de talenten van onze klanten en medewerkers staat hoog in het vaandel.

Wat
 • Ontmoeten
  • Dagbesteding
 • Opgroeien en opvoeden
  • Hulp bij leren of gedrag
 • Maatschappelijke hulp
  • Begeleiding en Hulpverlening
 • Wonen
  • Wonen met zorg of begeleiding
Waar
 • Centrum
 • Dukenburg
 • Lindenholt
 • Midden
 • Nieuw-West
 • Noord
 • Oost
 • Oud-West
 • Zuid
Waar
Stadsbreed
Wie
Mensen met een lichamelijke beperking
Mensen met een psychische aandoening
(Licht) verstandelijke beperking (LVB)
Leeftijd
Jongeren
Volwassenen
Telefoonnr
E-mail