Valpreventie

Hoe groot is het risico dat u valt en hoe kunt u vallen voorkomen? Wij brengen in ongeveer 30 minuten, samen met u, uw valrisico in kaart. Wij maken inzichtelijk of u een laag, gemiddeld of hoog risico loopt om te vallen. Ook maken we duidelijk welke factoren bij u een rol spelen. Denk daarbij aan mobiliteit en evenwicht, duizeligheid, medicatiegebruik, incontinentie, valangst, slecht zien, voeten en schoeisel, woonomgeving en gedrag.

Dit soort zaken beoordelen we aan de hand van vragen en korte testjes. Vervolgens krijgt u mondeling en schriftelijk advies over wat u zelf kunt doen om vallen te voorkomen. Het inzicht geven in valrisico’s gebeurt in een persoonlijk gesprek. Dat vindt plaats met een van onze fysiotherapeuten in de praktijk, of bij u thuis. Als u dit wenst informeren we uw huisarts over de resultaten.

Wat
  • Gezond leven
    • Valpreventie
Waar
  • Midden
Waar
Wie
Mensen met een lichamelijke beperking
Leeftijd
Senioren
Kosten
Staan op de website vermeld
Verwijzing
Zonder verwijzing
Wijk

Hazenkamp

Adres

Vossenlaan 88
6531 SP Nijmegen

Naam

Inge Nooijen en Pernille Reinacher

Telefoonnr