Veilig Thuis, meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling

Veilig Thuis is hét adres voor meldingen over huiselijk geweld en kindermishandeling. De slachtoffers op wie Veilig Thuis zich richt, zijn van alle leeftijden. In het bijzonder de kwetsbare groep van jonge en oude mensen. Een melder kan bijvoorbeeld een buurvrouw of familielid zijn van een (mogelijk) slachtoffer. Of een hulpverlener die zich zorgen maakt om een cliënt.

Huiselijk geweld is geweld dat gepleegd wordt door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. Het gaat dan om partners, ex-partners, gezinsleden, familieleden en huisvrienden. Er is bij huiselijk geweld meestal sprake van een machtsverschil, waarbij het slachtoffer afhankelijk is van de pleger. Het geweld kan zowel lichamelijk zijn als seksueel of geestelijk.

Huiselijk geweld komt voor in verschillende vormen:

 • partnergeweld en ex-partnergeweld (ook eerwraak en stalking vallen hieronder)
 • kindermishandeling
 • ouderenmishandeling (ook financiële uitbuiting valt hieronder)
Wat
 • Maatschappelijke hulp
  • Begeleiding en Hulpverlening
Waar
 • Centrum
 • Dukenburg
 • Lindenholt
 • Midden
 • Nieuw-West
 • Noord
 • Oost
 • Oud-West
 • Zuid
Waar
Stadsbreed
Leeftijd
Kinderen
Jongeren
Volwassenen
Senioren

Andere activiteiten van deze organisatie