Vluchtelingenwerk, Nijmegen

Wie maakt vluchtelingen wegwijs in Nijmegen? De vrijwilligers en  beroepskrachten van Vluchtelingenwerk. We begeleiden hen bij hun asielprocedure, huisvesting, integratie, taal en werk.

We zijn actief in de asielzoekerscentra en als een vluchteling mag blijven, begeleiden we bij de verhuizing naar onze gemeente. Nederland is complex als je de taal nog niet machtig bent, daarom helpen onze vrijwilligers vluchtelingen op weg.

Wat
 • Ontmoeten
  • Ontmoeten
 • Vrije tijd
  • Taal en lezen
 • Maatschappelijke hulp
  • Maatje
 • Werk
  • Opleiding of werk
Waar
 • Centrum
 • Dukenburg
 • Lindenholt
 • Midden
 • Nieuw-West
 • Noord
 • Oost
 • Oud-West
 • Zuid
Wie
Laaggeletterden
Mensen met een migratieachtergrond
Door
Beroepskrachten, docenten of trainers
Vrijwilligers of wijkbewoners
(Maatschappelijke) organisatie, vereniging of stichting/zonder winstoogmerk
Leeftijd
Volwassenen
Organisatie
Vluchtelingenwerk Nederland
Adres

Ganzenheuvel 56
6511 WD Nijmegen

Telefoonnr