Voortgezet speciaal onderwijs

Door

De Marwindt is een school voor voortgezet speciaal onderwijs aan jongeren tussen de 12 en 20 jaar met een auditieve (doof of slechthorend) en/of communicatieve beperking. Deze beperking kan ontstaan zijn door slechthorendheid en/of een ernstig spraak-/taalprobleem. Tevens laat de school leerlingen met autisme toe indien de gedragscomponent ondergeschikt is aan de communicatieve component.

De school kent een driejarige brugperiode. De leerlingen die in staat zijn een diploma te behalen worden na de brugperiode, indien mogelijk, verwezen naar het regulier onderwijs of een andere vorm van speciaal onderwijs. Het lesaanbod in de bovenbouw is op de praktijk gericht. De leerlingen worden voorbereid op arbeid.

Wat
  • Opleiding of werk
    • Opleidingen en leer-werkplaatsen
Waar
  • Midden
Waar
Wie
Mensen met een lichamelijke beperking
Autistisch Spectrum Stoornis (ASS)
Leeftijd
Jongeren
Verwijzing
Met verwijzing
Wijk

Hazenkamp

Adres

Nijlpaardstraat 4
6531 RR Nijmegen

Telefoonnr

Andere activiteiten van deze organisatie(s)