Het Zorgcafé is een makkelijk toegankelijke plek waar vluchtelingen (asielzoekers, statushouders en ongedocumenteerden) zonder afspraak terecht kunnen met hun vraag, verhaal of probleem over hun gezondheid. De vrijwilligers met medische - en ggz achtergrond en de Arabisch -, Farsi - en Tigrinya sprekende tolken werken vraaggericht. Door het erkennen van een behoefte die onder kwetsbare vluchtelingen bestaat, en ondersteuning op maat te geven wordt de zelfredzaamheid vergroot.

De laagdrempelige zorg in het Zorgcafé bestaat uit:

 •    Informatie over de gezondheid en organisatie van gezondheidszorg, en toeleiding naar de zorg.
 •    Koffietafel gesprekken waar er een ‘luisterend oor’ is voor verhalen, zorgen, spanning en frustratie die mensen bij zich dragen. Tevens worden er themabijeenkomsten o.b.v. inschrijving aangeboden.
 •    Vroegtijdig signaleren van mogelijke ggz problematiek als depressie, met vroegtijdige door-, of terugverwijzen naar GZA of huisarts.
 •    Individuele begeleiding naar ziekenhuis of andere externe zorginstelling, van nieuwkomers die tijdelijk betreffende ondersteuning nodig hebben.

Het Zorgcafé vindt plaats in ontmoetingscentrum Gezellig aan de Ganzenheuvel 56 en is geopend op dinsdag, woensdag en vrijdag van 13.00 - 17.00 uur. Meer informatie is te vinden via de site of via Facebook.

Wat
 • Maatschappelijke hulp
  • Gesprek en ondersteuning
Waar
 • Centrum
 • Dukenburg
 • Lindenholt
 • Midden
 • Nieuw-West
 • Noord
 • Oost
 • Oud-West
 • Zuid
Waar
Stadsbreed
Wie
Mensen met een migratieachtergrond
Door
Vrijwilligers of wijkbewoners
Leeftijd
Kinderen
Jongeren
Volwassenen
Kosten
Gratis
Wijk

Benedenstad

Adres

Ontmoetingscentrum 'Gezellig'
Ganzenheuvel 56
6511 WD Nijmegen

Naam

Louise Valk

Telefoonnr