58 resultaten gevonden.
Elke vrijdagmiddag van 14.00 - 15.00 uur wordt er in het voorzieningenhart een uur bewegen op muziek met fitnessactiviteiten gegeven voor volwassenen.
Wijk
Waterkwartier
Adres

De Biezantijn
Waterstraat 146
6541 TN Nijmegen

Telefoonnr
Biljartgroep Stereffect speelt wekelijks op woensdag en donderdag van 13.00 - 18.00 uur. Er wordt zowel vrij gespeeld als in competitieverband. Kosten € 12,50 voor één jaar (sept. t/m juli).
Wijk
Visveld, Lent
Adres

Voorzieningenhart De Ster
Queenstraat 37B
6663 HA Lent

Telefoonnr
Elke woensdag- en vrijdagmiddag organiseert KBO Nijmegen West en B.V.O. biljarten in het voorzieningenhart.
Wijk
Waterkwartier
Adres

De Biezantijn
Waterstraat 146
6541 TN Nijmegen

Telefoonnr
Elke woensdag en vrijdag van 12.30 tot 15.00 uur wordt er in het Grand Café van het voorzieningenhart een competitie biljarten georganiseerd. Van te voren hiervoor opgeven is gewenst.
Wijk
Waterkwartier
Adres

De Biezantijn
Waterstraat 146
6541 TN Nijmegen

Telefoonnr
Elke woensdag en vrijdag van 15.00 - 16.30 uur wordt er gekaart en gebiljart in het Grand Café van het voorzieningenhart. Iedereen is van harte welkom om mee te doen.
Wijk
Waterkwartier
Adres

De Biezantijn
Waterstraat 146
6541 TN Nijmegen

Telefoonnr
Elke donderdagmiddag vanaf 12.00 uur tot 16.15 uur organiseert KBO Nijmegen West en B.V.O. een bingo in het voorzieningenhart. U kunt deelnemen vanaf € 13,00. Dat is inclusief koffie of thee, een drankje naar keuze en viermaal koude of...
Wijk
Waterkwartier
Adres

De Biezantijn
Waterstraat 146
6541 TN Nijmegen

Telefoonnr
Elke donderdag wordt er door de Bond voor Ouderen (KBO) voor hun leden Bingo georganiseerd in de grote zaal van het voorzieningenhart. De zaal is open vanaf 11.30 uur. Donderdag van 12.00 - 16.15 uur. Kosten: € 13,- dit is inclusief koffie...
Wijk
Waterkwartier
Adres

De Biezantijn
Waterstraat 146
6541 TN Nijmegen

Iedere eerste woensdag van de maand van 20.00 – 22.00 uur is er in de koffiehoek een Breicafé. Het gaat om gezelligheid en uitwisseling van tips en ideeën. Loop gerust eens binnen om te kijken of het wat voor je is.
Wijk
Visveld, Lent
Adres

Voorzieningenhart De Ster
Queenstraat 37b
6663 HA Lent

Telefoonnr
Door
Goede Dag is een gezamenlijk aanbod van verschillende organisaties. Bij Goede Dag is er 5 dagen per week iets te doen voor ouderen: van koffie drinken en ontmoeting tot bewegen, creatieve activiteiten, Soepie Doen, verhalen vertellen en nog...
Wijk
Waterkwartier
Adres

De Biezantijn
Waterstraat 146
6541 TN Nijmegen

Telefoonnr
Elke vierde zondag van de maand (met uitzondering van december) is er een dansmiddag in het voorzieningenhart. Een gezellige middag met live muziek. We beginnen om 14.00 uur - 17.00 uur. De zaal is open om 13.30 uur. Kom eens een dansje...
Wijk
Waterkwartier
Adres

De Biezantijn
Waterstraat 146
6541 TN Nijmegen

Telefoonnr