Activiteiten

10 resultaten gevonden.
Stadsbreed
Deze vereniging zet zich in voor belangenbehartiging van de Marokkaanse gemeenschap in het algemeen en haar leden in het bijzonder. Ze verzorgen onderwijs in de Arabische taal en cultuur aan Arabisch sprekende kinderen van verschillende...
Adres

Meijhorst 2474
6537 GR Nijmegen

Telefoonnr
Stadsbreed
De Kentering is een onafhankelijke organisatie door, voor en met mensen die psychisch kwetsbaar zijn of te maken hebben gehad met de psychiatrie. De Kentering is niet verbonden aan een GGZ of een andere instelling. We geven informatie,...
Adres

Limoslaan 10
6523 RZ Nijmegen

Telefoonnr
Stadsbreed
Voelt u zich gediscrimineerd? Bent u getuige geweest of wordt u beschuldigd van discriminatie? Wees een held, en meld het! Bij Ieder1Gelijk, Bureau Gelijke Behandeling Gelderland Zuid, kunt u discriminatie melden of een klacht indienen. We...
Adres

Arend Noorduijnstraat 15
6512 BK Nijmegen

Telefoonnr
Stadsbreed
Stichting Mentorschap Overijssel Gelderland adviseert en ondersteunt bij het zoeken van een mentor voor mensen die niet goed voor zichzelf kunnen opkomen en geen familie of anderen hebben om op terug te vallen. Mentorschap Overijssel...
Telefoonnr
Stadsbreed
Mezzo is de landelijke vereniging voor iedereen die zorgt voor een naaste. Belangenbehartiging Mezzo zorgt ervoor dat de signalen van mantelzorgers op de juiste plaats terechtkomen bij de rijksoverheid en gemeenten. Mantelzorgers krijgen...
Telefoonnr
Stadsbreed
De afdeling Gelre is een afdeling van de stichting Hoormij/NVVS en zet zich in voor belangenbehartiging, informatie en lotgenotencontact voor slecht(er) horenden. We ondersteunen hiermee de activiteiten van de landelijke stichting Hoormij....
Adres

Houtlaan 115
6525 ZC Nijmegen

Telefoonnr
Stadsbreed
De Seniorenraad is een adviescommissie voor het college van B&W over het beleid met betrekking tot ouderen. Daarvoor gaat de commissie in een zo vroeg mogelijk stadium met ambtenaren, college en achterban(organisaties) in gesprek. Dit leidt...
Adres

Postbus 9105
6500 HG Nijmegen

Telefoonnr
Stadsbreed
StAAA Nijmegen is een beweging 'voor en door' een groep jongvolwassenen met Autisme, ADHD of ADD. Wij komen op voor gezamenlijke belangen, informeren over de mogelijkheden en verbinden personenen en netwerken. Dit doen we door te werken aan...
Adres

Van Berchenstraat 3
6511 BA Nijmegen

Telefoonnr
Stadsbreed
Belangenbehartiging Turkse Ouderen vanaf 45 jaar met als doel het verbeteren van hun welzijn.
Adres

Koninginnelaan 1
6542 ZH Nijmegen

Telefoonnr
Stadsbreed
Niet aangeboren hersenletsel verandert uw leven compleet. De vereniging Hersenletsel.nl is er voor u, om kennis over en het begrip voor hersenletsel te vergroten. Zij helpen u de draad weer op te pakken, meer te weten te komen over uw...
Telefoonnr