3 resultaten gevonden.
Stadsbreed
Beschermbewind is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen. Een bewindvoerder wordt altijd benoemd door de kantonrechter. Wanneer...
Telefoonnr
Stadsbreed
Florijn Bewindvoering is een bureau dat een veilig en verantwoord financieel beheer voert voor mensen die daar vanwege hun lichamelijke, psychische of sociale omstandigheden niet zelf toe in staat zijn. Denk hierbij aan: mensen met een...
Stadsbreed
Een familievertegenwoordiger is een familielid van de vertegenwoordigde persoon, die bevoegd is namens deze vertegenwoordigde persoon te handelen. Als de vertegenwoordigde persoon zijn belangen niet goed zelf kan behartigen, kan een...