1 resultaten gevonden.
Stadsbreed
Beschermbewind is bedoeld voor mensen die door hun lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of blijvend niet in staat zijn om hun financiële belangen te behartigen. Een bewindvoerder wordt altijd benoemd door de kantonrechter. Wanneer...
Telefoonnr