9 resultaten gevonden.
Stadsbreed
Dé vereniging voor patiënten met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en hun naasten. Niet aangeboren hersenletsel verandert uw leven compleet. De vereniging Hersenletsel.nl is er voor u, om kennis over en het begrip voor hersenletsel te...
Telefoonnr
Stadsbreed
Door
Vagebond is een een club voor dakloosheid en middelen misbruik. Door middel van belangenbehartiging, organiseren van stadswandelingen kunnen mensen informatie inwinnen over beide thema 's, ook voorzien wij in dagbesteding voor deze groep...
Wijk
Lent
Adres

Gloxiniapad 3
6663 CT Lent

Telefoonnr
Stadsbreed
Inloophuis voor mensen met geheugenverlies of beginnende dementie en hun naaste(n), specifiek ook voor jonge mensen. U kunt altijd binnenlopen voor informatie, een praatje, een kop koffie of thee of om deel te nemen aan een activiteit. Het...
Adres

Herenstraat 16
6602 BB Wijchen

Telefoonnr
Stadsbreed
Het Marikenhuis ondersteunt (ex-)kankerpatiënten en hun naasten bij het herstel van de kwaliteit van hun leven en het bieden van mogelijkheden tot ondersteuning en het functioneren als wegwijzer voor deze doelgroep. Het huis wil (ex-...
Adres

Sl. de Bruïneweg 163
6532 AC Nijmegen

Stadsbreed
Iedere tweede woensdag van de maand is er een NAH café bijeenkomst waarbij thema's worden afgewisseld met workshops. Iedereen met NAH (niet aangeboren hersenletsel), mantelzorgers en geïnteresseerden zijn welkom. Check onze Facebook voor...
Adres

Leemptstraat 34
6512 EN Nijmegen

Stadsbreed
Door
Als je hersenletsel oploopt, wil je graag weten wat je mogelijkheden zijn. Liefst op een plek waar je met al je vragen terecht kan. Zo’n plek is het NAH-centrum in Nijmegen, voor iedereen met Niet Aangeboren Hersenletsel ( NAH ). Ook is er...
Wijk
Hazenkamp
Adres

De Klokketoren
Slotem. de Bruïneweg 272
6532 AD Nijmegen

Telefoonnr
Stadsbreed
Het Parkinson Café is een plek waar parkinson(isme)patiënten, hun naasten en overige belangstellenden elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen. Ook wordt er informatie verstrekt over de ziekte van Parkinson en/of parkinson...
Wijk
Hengstdal
Adres

Wijkcentrum Ark van Oost
Cipresstraat 154
6523 HR Nijmegen

Telefoonnr
Stadsbreed
Door
Tijdens onze openingstijden in Nijmegen ben je van harte welkom voor de inloop in het Praktijkhuis. Er is koffie en thee en je kunt samen lunchen of dineren. De begeleiders zijn ervaringsdeskundig. Zij weten hierdoor wat het is om deelnemer...
Adres

Bijleveldsingel 78
6524 AE Nijmegen

Telefoonnr
Stadsbreed
StAAA Nijmegen is een beweging 'voor en door' een groep jongvolwassenen met Autisme, ADHD of ADD. Wij komen op voor gezamenlijke belangen, informeren over de mogelijkheden en verbinden personenen en netwerken. Dit doen we door te werken aan...
Wijk
Centrum
Adres

Van Berchenstraat 3
6511 BA Nijmegen

Telefoonnr